×
Warenkorb Icon
Edit Content
Edit Content
 • Colberts
 • Pantalons
 • Gilet
 • Stropas
 • Blazers
 • Pantalons
 • Gilet
 • Jurks
 • Rokken
 • Shawls/Doeken
Edit Content
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Schorten
 • Knopen
Edit Content
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
Edit Content
 • Shirts
 • Hemd
 • Gilet
 • Pullover
 • Jack
 • Shirts
 • Blouses
 • Pullover
 • Jack
Edit Content
 • myGREIFF
 • Social Reports
 • Fair Wear Foundation
 • Fairtrade
 • MaxTex
 • Alliantie voor duurzaam textiel
 • Gedragscode
 • Grüner Knopf
 • OEKO-TEX MADE IN GREEN
 • Biologisch katoen
 • Gerecycleerde materialen
 • OEKO-TEX Standard 100
 • Seaqual
 • TENCEL
 • Nieuwkomers & Ervaren Professionals
 • Stage & Opleiding
Edit Content
 • Inloggen dealer
 • Dealer zoeken
 1. Home
 2. Herroepingsrecht-voor-B2C

Herroepingsrecht-voor-B2C

1. Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen. Als een consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, draagt hij of zij de normale kosten voor het terugzenden van de goederen.

2. Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de bepalingen die in de navolgende herroepingsinstructie in detail zijn uiteengezet.

 

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat uzelf of een door u aangeduide derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons
 
GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250 D
D – 96052 Bamberg
info@greiff.de
Telefoon: 0049 (0) 951 405 0
Fax: 0049 (0) 951 405 318
 
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, telefax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.
 

Gevolgen van de herroeping:

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum dat wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden) terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terug te sturen of af te geven. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent slechts aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar hun toestand, eigenschappen en werking.

Model-herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar 
 
GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250 D
96052 Bamberg
info@greiff.de
Fax: 0049 (0) 951 405 318
 
Ik/wij (*) verklaar/verklaren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) te annuleren
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument
 • Adres van de consument
 • Handtekening van de consument (alleen bij mededeling op papier) 
 • Datum 
 
 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Einde van de informatie over de herroeping.

3. Het herroepingsrecht bestaat niet bij 

a) contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging ervan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden, 
b) contracten voor de levering van verzegelde goederen die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling na de levering is verwijderd.