×
Warenkorb Icon
Edit Content
Edit Content
 • Colberts
 • Pantalons
 • Gilet
 • Stropas
 • Blazers
 • Pantalons
 • Gilet
 • Jurks
 • Rokken
 • Shawls/Doeken
Edit Content
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Schorten
 • Knopen
Edit Content
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
Edit Content
 • Shirts
 • Hemd
 • Gilet
 • Pullover
 • Jack
 • Shirts
 • Blouses
 • Pullover
 • Jack
Edit Content
 • myGREIFF
 • Social Reports
 • Fair Wear Foundation
 • Fairtrade
 • MaxTex
 • Alliantie voor duurzaam textiel
 • Gedragscode
 • Grüner Knopf
 • OEKO-TEX MADE IN GREEN
 • Biologisch katoen
 • Gerecycleerde materialen
 • OEKO-TEX Standard 100
 • Seaqual
 • TENCEL
 • Nieuwkomers & Ervaren Professionals
 • Stage & Opleiding
Edit Content
 • Inloggen dealer
 • Dealer zoeken

Privacy

1. Het privacybeleid in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op onze website komt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze terbeschikkingstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op ieder moment het recht kostenloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt op ieder moment op het in het colofon vermelde adres contact met ons opnemen in verband met deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en tools van derde partijen

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de hiernavolgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze privacyverklaring informeren over de mogelijkheden tot bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacybeleid

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescheming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens gebruikt. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) lacunes in de veiligheid kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Str. 250
96052 Bamberg
Telefoon: +49 951 405-0
E-Mail: datenschutz@greiff.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de staatscommissaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u vraagt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u op ieder moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt op ieder moment contact met ons opnemen op het in het colofon voor dit doel vermelde adres en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaall wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Bij wet verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld

Stephan Eschenbacher
Telefoon: +49 911 401823

4. Verzamelen van gegevens op onze website

 

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze aangeboden diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier worden uw gegevens van het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt gegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgaanvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analytics en reclame

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo gebruikt technologieën die het mogelijk maken de gebruiker over pagina’s te herkennen voor de analyse van gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Dit stelt ons onder andere in staat om te achterhalen wanneer welke pagina’s zijn bekeken en uit welke regio ze komen. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bv. IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties ondernemen (bv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering

Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Dit betekent dat uw IP-adres voor de analyse wordt ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Hosting

Wij hosten Plausible exclusief op onze eigen servers zodat alle analyse data bij ons blijft en niet wordt doorgegeven.

Plausible

Deze website maakt ook gebruik van de open source webanalysedienst Plausible.

 Plausible besteedt aandacht aan absolute data economie: geen cookies of persoonlijke gegevens (IP) of gegevens die persoonlijk identificeerbaar maken worden opgeslagen. De door Plausible verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze eigen servers in Duitsland. Met behulp van Plausible zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen wij onder meer nagaan welke pagina’s wanneer werden geraadpleegd en uit welke landen zij afkomstig waren. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bijv. verwijzingen, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Hosting

Wij hosten Matomo exclusief op onze eigen servers zodat alle analyse data bij ons blijft en niet wordt doorgegeven.

 

6. Newsletter

Indien u de op de website aangeboden newsletter wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede informatie waarmee we kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de newsletter te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie. 


Voor dit doel geven wij de gegevens door aan onze dienstverlener Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 136, 10179 Berlijn. Dit bedrijf verwerkt de gegevens namens ons. Er is een overeenkomst voor de verwerking van de bestelling gesloten in overeenstemming met artikel 28.

De verwerking van de in het aanmeldformulier voor de newsletter ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de newsletter op ieder moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de newsletter. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.
De gegevens de u ons ten behoeve van de ontvangst van de newsletter hebt verstrekt, worden door ons of de newsletterdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de newsletter verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de newsletter of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. 

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze newsletterdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 lit. f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zodra u zich hebt uitgeschreven van de newsletterdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of de newsletterdienstverlener opgeslagen in een zwarte lijst om, indien nodig, toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengebracht met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van newletters (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

7. Plugins und Tools

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt er een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-Server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze online aanbiedingen aantrekkelijk te presenteren. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

Adobe Typekit

Deze site maakt gebruik van de Adobe Typekit-service voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u onze site bezoekt, worden uw IP-adres en andere technische gegevens aan Typekit doorgegeven. Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts is te vinden op https://typekit.com/ en in het privacybeleid van Adobe Typekit: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html

OpenStreetMap

Deze site maakt gebruik van het open source-kaartprogramma “OpenStreetMap” (OSM) via een API. De provider is de OpenStreetMap Foundation. Om de functies van OpenStreetMap te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van OpenStreetMap en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen.

Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. a AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden op de OpenStreetMap-pagina over gegevensbescherming en hier https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

8. Betalingsdiensten

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de aanbieder van de betalingsdienst om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (contractuele verwerking) evenals op de

In het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen om uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 letter a DSGVO de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders in het kader van deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

 

Directe overschrijving

De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen “Sofort”).

“Sofort GmbH”). Met behulp van de procedure “Sofortüberweisung” ontvangen wij van Sofort GmbH in realtime een bevestiging van de betaling en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u hebt gekozen voor de betaalmethode “Sofortüberweisung”, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Vervolgens stuurt Sofort GmbH ons onmiddellijk een bevestiging van de transactie. Na het inloggen controleert Sofort GmbH ook automatisch uw omzet, de kredietlijn van de geoorloofde debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi. Naast de pincode en het TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens naar Sofort GmbH verzonden. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en om pogingen tot fraude te voorkomen. Meer informatie over betalen met Sofortüberweisung vindt u op de volgende links:

https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/

Aankoop op rekening (Ratepay)

De aanbieder van deze betalingsdienst is Ratepay GmbH, Ritterstr. 12-14, 10969 Berlijn. Voor dit doel draagt GREIFF de vordering over aan Ratepay. Daarom moet de betaling van de klant aan Ratepay gebeuren. Daartoe worden de nodige gegevens doorgegeven aan Ratepay.

Meer informatie over betalen met Ratepay vindt u op de volgende links: https://www.ratepay.com/datenschutz/