×
Warenkorb Icon
Edit Content
Edit Content
 • Colberts
 • Pantalons
 • Gilet
 • Stropas
 • Blazers
 • Pantalons
 • Gilet
 • Jurks
 • Rokken
 • Shawls/Doeken
Edit Content
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Schorten
 • Knopen
Edit Content
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
Edit Content
 • Shirts
 • Hemd
 • Gilet
 • Pullover
 • Jack
 • Shirts
 • Blouses
 • Pullover
 • Jack
Edit Content
 • myGREIFF
 • Social Reports
 • Fair Wear Foundation
 • Fairtrade
 • MaxTex
 • Alliantie voor duurzaam textiel
 • Gedragscode
 • Grüner Knopf
 • OEKO-TEX MADE IN GREEN
 • Biologisch katoen
 • Gerecycleerde materialen
 • OEKO-TEX Standard 100
 • Seaqual
 • TENCEL
 • Nieuwkomers & Ervaren Professionals
 • Stage & Opleiding
Edit Content
 • Inloggen dealer
 • Dealer zoeken
 1. Home
 2. Herroepingsrecht-voor-B2B

Herroepingsrecht

Uitsluitend bij bestellingen via onze online winkel verlenen wij de koper in afwijking van de wettelijke regeling een herroepingsrecht van veertien dagen in overeenstemming met de volgende voorwaarden, ook wanneer de koper als ondernemer,publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds goederen bestelt. Als de koper gebruik maakt van dit herroepingsrecht, draagt hij of zij de kosten voor het terugzenden van de goederen. Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de bepalingen die in de navolgende herroepingsinstructie in detail zijn uiteengezet.

 

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat uzelf of een door u aangeduide derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons

GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250 D
96052 Bamberg
info@greiff.de
Telefoon: 0049 (0) 951 405 0
Fax: 0049 (0) 951 405 318

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Gevolgen van de herroeping:

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen over de kostprijs van de goederen waarop de terugtrekking betrekking heeft, die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddel gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de goederen weer terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terug te sturen of af te geven. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent slechts aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar hun toestand, eigenschappen en werking.


Model-herroepingsformulier

 

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar   

GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250 D
96052 Bamberg
info@greiff.de
Fax: 0049 (0) 951 405 318

Ik/wij (*) verklaar/verklaren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) te annuleren

 

 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de koper(s)
 • Adres van de koper(s)
 • Handtekening van de koper(s) (alleen bij mededeling op papier) 
 • Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Einde van de informatie over de herroeping.


Het herroepingsrecht bestaat niet bij 

 

 1. contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging ervan een individuele keuze of bepaling door de koper doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de koper zijn toegesneden, 
 2. contracten voor de levering van verzegelde goederen die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling na de levering is verwijderd.