MaxTex - Samen werken aan een duurzame productie

Als bedrijf in de textielindustrie willen we actief meewerken aan de toekomst van onze sector. Duurzaamheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid moeten in de hele textielwaardeketen gewaarborgd zijn. Daar zetten wij ons actief voor in.

Daarom is GREIFF stichtend lid van MaxTex.

Het centrale doel van MaxTex is een nieuwe manier van denken tot stand te brengen en belangrijke normen in de textielindustrie vast te stellen. Alle leden zijn het erover eens dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema is en dat nieuwe, grensoverschrijdende wegen nodig zijn om een duurzame samenleving vorm te geven. MaxTex omschrijft de bereidheid en het vermogen om samen te werken als een van de belangrijkste middelen voor de toekomst. Daarom ondersteunen de leden elkaar, bundelen zij hun krachten en zetten zij het thema duurzaamheid kracht bij door gezamenlijke projecten en campagnes.


MaxTex staat voor

  • Gecombineerde expertise, betreffende alle niveaus van duurzame textielwaardecreatie
  • een verbetering van de acceptatie van duurzaam geproduceerd textiel (en milieu- en sociaal verantwoorde diensten bij alle eindgebruikersgroepen)
  • ondersteuning van de leden bij de ontwikkeling, introductie en marketing van duurzaam textiel
  • een platform voor een intensieve uitwisseling van informatie
  • de oprichting en uitbreiding van een informeel netwerk
  • bewustmaking van alle relevante belanghebbenden uit de industrie, de politiek, NGO's en het grote publiek