Fair Wear Foundation - Voor veilige werkomstandigheden

Mensen uit veel verschillende landen werken mee aan de werkkleding die GREIFF voor u produceert. Wij voelen ons verantwoordelijk voor deze mensen. Lokale arbeids- en sociale omstandigheden zijn belangrijk voor ons.

Om die reden is GREIFF sinds maart 2015 lid van de Fair Wear Foundation (FWF).

De Fair Wear Foundation voert wereldwijd campagne voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Daartoe heeft de onafhankelijke non-profitorganisatie arbeidsnormen vastgesteld op basis van de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zij zijn bedoeld om in de produktiefaciliteiten van alle aangesloten bedrijven een humane, veilige en gezonde werkomgeving, alsmede sociale zekerheid en een eerlijke beloning te garanderen. De medewerkers van de Fair Wear Foundation voeren regelmatig onafhankelijke inspecties van de produktievestigingen uit, adviseren de bedrijven en houden ook rekening met klachten van de textielarbeiders.


De acht arbeidsnormen van de Fear Wear Foundation:

  • Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
  • Geen uitbuiting van kinderarbeid
  • Betaling van een leefbaar loon
  • Geen discriminatie op het werk
  • Redelijke werktijden
  • Werkgelegenheid is vrij gekozen
  • Wettelijk bindende arbeidsovereenkomst
  • Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen