Alliantie voor duurzaam textiel – Voor betere omstandigheden in de mondiale textielproductie

De wereldwijde textielproductie omvat uiteenlopende actieterreinen. Wij nemen onze individuele verantwoordelijkheid als een bedrijf serieus en weten: Samen kunnen we veel bereiken.

GREIFF is lid van de Alliance for Sustainable Textiles.

De Alliance for Sustainable Textiles, opgericht in oktober 2014 als reactie op ongelukken in textielfabrieken in Bangladesh en Pakistan, werkt aan het verbeteren van de sociale en ecologische omstandigheden in de wereldwijde textielproductie. Tot de belanghebbenden behoren bedrijven en verenigingen, maar ook NGO's, vakbonden, standaardorganisaties en de Duitse regering. GREIFF is lid sinds 2015.


De Alliantie voor Duurzaam Textiel wil haar doelstellingen bereiken met vier strategie-elementen:

  • een gezamenlijke definitie van normen en uitvoeringsvereisten met tijdsdoelstellingen die een voortdurende verbetering waarborgen
  • een gezamenlijke verbetering van de kadervoorwaarden in de productielanden
  • transparante communicatie om eindverbruikers te helpen duurzame textielproducten gemakkelijk te herkennen
  • een alliantieplatform – om de vorderingen te evalueren, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren