Gedragscode - Voor verantwoordelijk handelen

Als onderneming zetten wij ons in voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn in staat en bereid om een bijdrage te leveren als het gaat om de handhaving van mensenrechten en arbeids-, sociale en ecologische normen - waar ook ter wereld. Als lid van de Confederatie van de Duitse Textiel- en Mode-industrie (t+m) houden wij ons aan de richtlijnen van de Confederatie. U vindt onze variant hier.

GREIFF zet zich in voor de Gedragscode.

De Gedragscode is een leidraad voor verantwoord ondernemingsgedrag. Hij bevat praktische basisregels en biedt een oriënterend kader waarop ondernemingen individueel hun bedrijfsbeleid kunnen afstemmen. Hij is gebaseerd op de internationaal erkende beginselen voor de bescherming van de mensenrechten en de rechten van werknemers, zoals die zijn neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen. Ook relevante nationale initiatieven zijn in de gedragscode verwerkt.


Vijf belangrijke normen van de Gedragscode (uittreksel):

  • Verbod op kinderarbeid
  • Verbod op dwangarbeid
  • Bevordering van gelijke beloning voor vrouwen en mannen voor werk van gelijke waarde
  • Eerbiediging van de rechten van werknemers
  • Verbod op discriminatie